همگام با نمایشگاه دهم؛ برندگان مسابقه فرهنگی هنری

در دومین مسابقه داستان کوتاه، عکس ، خطاطی و کارتون با موضوع سنگ که همزمان با دهمین نمایشگاه سنگ ایران برگزار شد کبری امیری وند، سکینه رسولیان ، فاطمه حاج قاسمی، دانش پیل افکن و آیناز پقه به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

همگام با نمایشگاه دهم؛ اعلام آمار و ارقام مسابقه

همگام با دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مسابقه بین المللی عکس، کارتون، داستان کوتاه و خطاطی با موضع سنگ برگزار شد. در این مسابقه 239 هنرمند از سراسر دنیا 400 اثر هنری خود را در معرض دید و قضاوت عموم مردم گذاشتند. در مجموع 39922 نفر از مردم به این آثار رای دادند.

همگام با نمایشگاه دهم؛ مسابقه بین المللی خطاطی با موضوع سنگ

همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ با همکاری امام جمعه شهرستان محلات و امام جمعه شهرنیم ور، نماینده مردم محلات نیم ور و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات، فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات، شهردار و شورای شهر نیم ور مسابقه بین المللی خطاطی با موضوع «سنگ» را برگزار می کند.

همگام با نمایشگاه دهم؛ مسابقه بین المللی کارتون با موضوع سنگ

همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ با همکاری امام جمعه شهرستان محلات و امام جمعه شهرنیم ور، نماینده مردم محلات نیم ور و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات، فرمانداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات، شهردار و شورای شهر نیم ور مسابقه بین المللی کارتون با موضوع «صنعت سنگ» را برگزاری می کند.

اهداء جوایز مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ

هم زمان با برگزاری مراسم اختتامیه نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مراسم اهداء جوایز مسابقه بین المللی فرهنگی هنری کارتون، عکس، داستان کوتاه و خطاطی با موضوع سنگ برگزار شد. حورا کهنسال، آرمین توشه و محمد علی عدیلی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

همگام با نمایشگاه دهم؛ مسابقه بین المللی عکس با موضوع سنگ

همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ با همکاری امام جمعه شهرستان محلات و امام جمعه شهرنیم ور، نماینده مردم محلات نیم ور و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات، فرمانداری و اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان محلات، شهردار و شورای شهر نیم ور مسابقه بین المللی عکس با موضوع «صنعت سنگ و نمای ساختمان» را برگزار می کند.

پرداخت جوایز نقدی مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ

پرداخت جوایز نقدی مسابقه بین المللی فرهنگی هنری عکاسی، کارتون، خطاطی و داستان کوتاه با موضوع سنگ. این مسابقه همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران برگزار شد.

نفرات اول تا سوم مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ

در مسابقه بین المللی فرهنگی هنری عکاسی، خطاطی، داستان کوتاه و کارتون با موضوع سنگ ۷۴ هنرمند از شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند. حورا کهنسال، آرمین توشه و محمد علی عدیلی نفرات برتر این مسابقات هستند.

اعلام نتایج مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ

همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران اولین مسابقه بین المللی عکس، خطاطی، داستان کوتاه و کارتون با موضوع سنگ برگزار شد. در این مسابقه ۷۴ هنرمند از شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند.

تعداد: 29
جستجو