حمل و نقل بازدیدکننده ها

 

آدرس برای افرادی که از غرب کشور به نمایشگاه بین المللی

سنگ ایران تشریف می آورند

 

شهرستان محلات، شهر نیم ور، سایت دائمی نمایشگاه بین المللی

سنگ ایران

 

 

آدرس برای افرادی که از جنوب، شمال و شرق کشور به نمایشگاه

بین المللی سنگ ایران تشریف می آورند

 

شهرستان دلیجان، شهر نیم ور، سایت دائمی نمایشگاه بین المللی

سنگ ایران