اهداء جوایز مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ

اهداء جوایز مسابقه بین المللی فرهنگی هنری با موضوع سنگ
  • 1395-07-01
  • .
هم زمان با برگزاری مراسم اختتامیه نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مراسم اهداء جوایز مسابقه بین المللی فرهنگی هنری کارتون، عکس، داستان کوتاه و خطاطی با موضوع سنگ برگزار شد. حورا کهنسال، آرمین توشه و محمد علی عدیلی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.