فهرست شرکت کنندگان

 

فهرست برخی شرکت های حاضر در نمایشگاه سنگ ایران 

امکو، کارا، ستاری، طافی، یونی استون، لک انارک، گروه کارخانجات و معادن اتفاق،

گروه کارخانجات و معادن پورحسنی، کنفدراسیون سنگ ایران، بهستون، گروه کارخانجات

و معادن مبعث، انجمن سنگ ایران، گروه کارخانجات و معادن آریا تجارت پارس، گروه

کارخانجات و معادن ایمان، گروه کارخانجات و معادن نیکفر، گروه کارخانجات و معادن

ایران ماربل، گروه کارخانجات و معادن سیدآبادی، گروه کارخانجات و معادن آپادانا، گروه

کارخانجات و معادن پاسارگاد، گروه کارخانجات و معادن قاسمی فر، گروه کارخانجات و

معادن کربلایی، آلپ، گروه کارخانجات و معادن عرب، گروه کارخانجات و معادن ایران

زمین، کان سار گستر کره، خانه معدن استان مرکزی، نظام مهندسی اراک، انجمن

معدنکاران استان مرکزی، انجمن سنگ محلات، زبرا استون، دانشگاه صنعتی اراک،

مرمریت توکل، شفق گرانیت، گروه کارخانجات و معادن کیان پارس، الماس سنگ

زاگرس، بازرگانی پیشرو سازش نگین چهلستون، الماس برش برنا، زمرد صنعت، دانش

صنعت، پارتیا، دلتا تکنیک، ابزار وطن، ابزار ماهان، اتحاد فنر، البرز ساب، الماس سنگ

سپهر، آرسا سنگ، نمایشگاه شیامن، مارومک ماشین، نمایشگاه بورسا، پاراما استون،

نمایشگاه ازمیر، نمایشگاه هند، آسیا الکتریک، کوماتسو، کنسرسیوم سنگ لرستان، بیم

پاس، ماشین سازی سما،هوشمند حسگر، سنگ ارم، پارس فنون، سنگ غلامیان، مهکام

سنگ، ابزار زیپر، گالری مرمر، برق فرهاد، ماکو، پارس فیلتر سپاهان، سیم برش

الیگودرز، شرکت توان، شرکت مرمران شیمی، شرکت دلتا پارس اسپانه، ماشین سازی

حامد، ایساتیس راه پارس،رباتیک کاران هوشمند گستر، سنگ متین، بازرگانی آراز،

بازرگانی منصوری، حسابداری رضازاده، تکتاز، گلپا، ساویس،چسب اپوکسی، باختر پدید

فولاد، ماشین سازی راما، چاپ و تبلیغات مهدیار، الماس برش آریا، ماهان، بازرگانی

عسگریان،لاستیک بال، زنجیر لودر موسوی، سنگین تایر جمشیدی، انجمن تخصصی

معدن کاران آذربایجان غربی، صدفکوه، سنگ ارم، گروه کارخانجات و معادن

پاسارگاد(توکلی)، احرار سپاهان، حاتم زمین، استون باکس، مهربین سپاهان، گرانیت

غرب، معدن آق داغ، معدن کوهستان، معدن سنگاب آذر شهر، معدن رمضانی، معدن کارا،

خوشه سنگ یزد، معدن کیانیان، معدن میثم مختاری، گروه کارخانجات و معادن سلمی،

معدن پاتک، شرکت مرمرمراغه، معدن درریز نی ریز، معدن مهکام سنگ، شهاب سنگ

رامشه، سپهر سنگ، معدن ترااونیکس تعاون، معدن ستاری، معدن میامی استون، معدن

سنگ پاسارگاد(شفیعی)، مرمریت آتشکوه نیشابور، آرسا سنگ، پرفیمان، معدن پوشان

سنگ غرب، معدن چشمه شیرین، معدن ملیکا، معدن دانیال، معدن سنگ غلامیان، معدن

سنگ متین، معدن زبرا استون، معدن عیدانی استون، معدن سالارسنگ