انتخاب بهترین خبرنگاران استان مرکزی در نمایشگاه دوازدهم

مدیر عامل نمایشگاه سنگ ایران: انشاء الله و به همت تمامی خبرنگاران محترم استان مرکزی این حرکت ادامه خواهد داشت واین افتخار نصیب نمایشگاه بین المللی سنگ ایران خواهد شد که هر سال از دوازده خبرنگار تقدیر کند.

آزاده عباسی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

افسانه آروند؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

داود رضایی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

رضا خزاعی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

زهرا مرادی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

شقایق ابراهیمی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

کوروش دیباج؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

گیتی فراهانی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

مبین جلیلی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

مهدی غلامی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

مهسا مجد؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

یدالله رحمتعلی؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.

پرداخت جوایز نقدی «مسابقه» نمایشگاه یازدهم

همزمان با یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران مسابقه بین المللی داستان کوتاه، عکس، کارتون و خطاطی با موضوع سنگ برگزار و جوایز نقدی برگزیدگان این مسابقه اهداء شد.

نمایشگاه یازدهم؛ اهداء جوائز مسابقه

در مراسم اختتامیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران جوایز سومین دوره مسابقه داستان کوتاه، عکس، کارتون و خطاطی با موضوع سنگ توسط مسئولین نمایشگاه سنگ ایران و مسئولین شهرستان محلات و استان مرکزی اهداء شد.

نمایشگاه یازدهم؛ اعلام آمار و ارقام سومین دوره مسابقه

در سومین دوره مسابقه داستان کوتاه، عکس،کارتون و خطاطی با موضوع سنگ که همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران برگزار شد 128 هنرمند از ایران و کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند. در مجموع 576164 نفر به آثار هنری حاضر در این مسابقه رای دادند.

نمایشگاه یازدهم؛ برندگان سومین دوره مسابقه

در سومین دوره مسابقه داستان کوتاه، عکس، کارتون و خطاطی با موضوع سنگ که همزمان با یازدهمین نمایشگاه سنگ ایران برگزار شد نرجس جمشید وند، سینا رسولیان، محبوبه بهاروند، محمد بویری و مهدی پسندیده به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

مسابقه بین المللی داستان کوتاه، عکس، کارتون و خطاطی با موضوع سنگ

همزمان با برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران «شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ» سومین دوره مسابقه بین المللی داستان کوتاه، خطاطی، عکس و کارتون با موضوع «صنعت سنگ» را برگزار می کند.

پرداخت جوایز نقدی مسابقه دهمین نمایشگاه سنگ ایران

همزمان با دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مسابقه بین المللی داستان کوتاه، خطاطی، کارتون و عکس با موضوع سنگ برگزار و جوایز نقدی برگزیدگان اهداء شد.

اهداء جوایز مسابقه دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

همزمان با دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران دومین مسابقه عکس ، داستان کوتاه ، کارتون و خطاطی با موضوع سنگ برگزار شد . کبری امیری وند، سکینه رسولیان، فاطمه حاج قاسمی، دانش پیل افکن و آیناز پقه به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.

تعداد: 29
جستجو