تماس شرکت کنندگان

تمامی شرکت های تولیدی و تجار علاقمند به حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران میتوانند از راه

های زیر با مدیران اجرایی این نمایشگاه تماس حاصل فرمایند: 

 

تلفن: 988643222057+ / 988643222058+ / 988643222059+ /

       988643222064+ /   988643222065+

 

فکس: 988643222061+

 

موبایل: 989188650703+/ 989123355629+

 

ایمیل: [email protected]

        [email protected] 

 

وبسایت: http://www.iranstoneexpo.com