انتخاب بهترین خبرنگاران استان مرکزی در نمایشگاه دوازدهم

انتخاب بهترین خبرنگاران استان مرکزی در نمایشگاه دوازدهم
  • 1398-07-28
  • .
مدیر عامل نمایشگاه سنگ ایران: انشاء الله و به همت تمامی خبرنگاران محترم استان مرکزی این حرکت ادامه خواهد داشت واین افتخار نصیب نمایشگاه بین المللی سنگ ایران خواهد شد که هر سال از دوازده خبرنگار تقدیر کند.

بهنام نیکفر مدیرعامل نمایشگاه سنگ ایران: از هشتمین دوره برگزاری نمایشگاه سنگ ایران که در سایت جدید و محل دائمی نمایشگاه برگزار شد تاکنون، خبرنگاران محترم و ارجمند استان مرکزی که برخی از آنها نمایندگی رسانه های مهم کشوری را برعهده دارند و برخی رسانه ای مستقل در استان دائر کرده اند همیشه و در همه حال در کنار ما بوده اند و با جان و دل اخبار این نمایشگاه را در سطح کشور و در برخی موارد در سطح بین الملل منتشر کرده اند.

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در طول چهار سال گذشته همیشه و در همه حال قدردان این زحمات بوده و خواهد بود. کار بزرگی که اهالی رسانه و هنرمندان عزیز انجام می دهند با متر و معیارهای مادی قابل سنجش نیست و نمی توان روی آن ارزش گذاری مادی انجام داد. خبرنگاران و اهالی رسانه و نویسندگان همیشه و در همه حال پیشروان رشد و توسعه و ترقی بوده و خواهند بود و لازم است در همه سطوح و به اشکال مختلف از ایشان تقدیر و تشکر شود.

امسال و به پیشنهاد خبرنگاران با سابقه و حرفه ای استان مرکزی و در راستای تقدیر و تشکر از زحمات این قشر فرهیخته، تقدیرنامه ای برای «دوازده» خبرنگاری که بهترین و بیشترین اخبار را در مورد نمایشگاه سنگ ایران کار کرده اند در سایت رسمی نمایشگاه سنگ ایران در قسمت مسابقه منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است داوری این موضوع و انتخاب این «دوازده» خبرنگار برعهده خبرنگاران با سابقه و حرفه ای استان مرکزی بوده و نمایشگاه سنگ ایران با احترام به تخصص و تبحر این افراد، هیچ گونه دخالتی در این انتخاب نداشته است.

انشاء الله و به همت تمامی خبرنگاران محترم استان مرکزی این حرکت ادامه خواهد داشت واین افتخار نصیب نمایشگاه بین المللی سنگ ایران خواهد شد که هر سال از دوازده خبرنگار تقدیر کند.