مشکل اصلی بازرگانی خارجی در کشور، تعارض منافع است

مشکل اصلی بازرگانی خارجی در کشور، تعارض منافع است
  • 1400-02-21
  • .
کارشناس اقتصادی: تعارض منافع، اصلی‌ترین دلیل این بی برنامگی‌هاست. در سایر کشور‌ها در ابتدای سال شروع به برنامه‌ریزی می‌کنند و میزان تولید و مصرف را مشخص می‌کنند. در نهایت میزان کسری‌ها از طریق واردات تامین می‌شود، اما این الگوی صادرات در کشور ما وجود ندارد.

 به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، عزیز نژاد مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات نیاز به این همه مجوز و فراز و نشیب دارد؟، اظهار کرد: خیر، صادرات به هیچ وجه عنوان نیازی به این همه پیچ و خم و طی کردن مراحل مختلف ندارد.

او ادامه داد: اصلی‌ترین موردی که تحت عنوان فراروند یا ساخت قدرت جهانی مطرح می‌شود و می‌توان به آن اشاره کرد، این است که تکلیف بازرگانی خارجی ما با دنیا مشخص نیست. اصولا کشور‌ها برای بازرگانی خارجی خود که بسیار فراتر از صادرات است؛ یعنی لجستیک، ترانزیت، بیمه، گمرک، یک افق بلند مدت تعیین می‌کنند.

این کارشناس بازرگانی افزود: اما ما از چنین فرآیندی برخوردار نیستیم، یعنی استراتژی خارجی کشور ما مشخص نیست. به این دلیل که هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما تعیین نشده است.

عزیزنژاد در ادامه بیان کرد: در داخل کشور می‌توان این چالش‌ها را در سه دسته طبقه بندی کرد. اول بحث عرضه و تولید است که باید رقابت پذیری با سایر کشور‌ها را مد نظر قرار دهیم و بحث بهره وری تولید، هزینه تمام شده کالا‌ها و امکان رقابت در خارج از کشور را در نظر بگیریم.

او ادامه داد: در بحث دوم یعنی بعد از تولید، نا هماهنگی دستگاه‌های دولتی مشهود است. بازرگان کشور نمی‌داند که با وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و یا سازمان توسعه تجارت طرف است، چرا که گستردگی دستگاه‌ها زیاد است. همین امر منجر می‌شود که بازرگانان ما وقت زیادی را به لحاظ مجوز‌های کسب و کار از دست بدهند.

این کارشناس بازرگانی در پایان اظهار کرد: تعارض منافع، اصلی‌ترین دلیل این بی برنامگی‌هاست. در سایر کشور‌ها در ابتدای سال شروع به برنامه‌ریزی می‌کنند و میزان تولید و مصرف را مشخص می‌کنند. در نهایت میزان کسری‌ها از طریق واردات تامین می‌شود، اما این الگوی صادرات در کشور ما وجود ندارد.

* باشگاه خبرنگاران جوان