اساسنامه سازمان صنایع کوچک اصلاح می‌شود

اساسنامه سازمان صنایع کوچک اصلاح می‌شود
  • 1400-02-21
  • .
وزارت صنعت پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور در نظر دارد در جهت حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخی از موانع اقدام کند.

در این راستا، به منظور ایجاد زمینه لازم برای تحقق این رویکرد، برخی اصلاحات در اساسنامه یاد شده صورت پذیرفته که با توجه به تأیید مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اصلاحات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیش نویس تصویب نامه را برای طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه کرده است.

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

* مهر