بازدید رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از صنایع معدنی سرچشمه (منصوری)

بازدید رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از صنایع معدنی سرچشمه (منصوری)
  • 1399-09-30
  • .
سعید جعفری کرهرودی در سفری یکروزه خود به شهرستان محلات از صنایع معدنی سرچشمه (منصوری) بازدید کرد.