بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از معادن قاسمی فر

بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از معادن قاسمی فر
  • 1399-09-30
  • .
سعید جعفری کرهرودی در بازدید خود از معادن عباس اباد و باقرآباد شهرستان محلات با حضور در تعاونی B3 و محدوده برادران قاسمی فر از قسمتهای مختلف این محدوده بازدید و باحضور ایشان اولین اورژانس بخش معدن راه اندازی شد.