دعوت از تمامی فعالان صنعت سنگ

دعوت از تمامی فعالان صنعت سنگ
  • 1399-07-23
  • .
هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران از تمامی فعالان صنعت سنگ ایران که در حوزه های مختلف صنعت سنگ اعم از معدن، ماشین آلات، لوازم مصرفی، کارخانجات سنگبری و صادرات فعال هستند برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در تاریخ 20 الی 23 مهر ماه سال 1400 در محل دائمی نمایشگاه سنگ ایران در شهرستان محلات، شهر نیم ور برگزار خواهد شد دعوت بعمل آورد.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران از تمامی فعالان صنعت سنگ ایران که در حوزه های مختلف صنعت سنگ اعم از معدن، ماشین آلات، لوازم مصرفی، کارخانجات سنگبری و صادرات فعال هستند برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در تاریخ  20 الی 23 مهرماه سال 1400 در محل دائمی نمایشگاه سنگ ایران در شهرستان محلات، شهر نیم ور برگزار خواهد شد دعوت بعمل آورد.

بر پایه این گزارش؛ از هم اکنون تبلیغات بین المللی وسیع و گسترده ای برای برگزاری نمایشگاه سیزدهم انجام شده و پیش بینی می شود نمایشگاه سیزدهم شاهد بیشترین حضور تاجران بین المللی باشد.

سایت اینترنتی و اختصاصی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران مجهز به پنج زبان زنده و پر طرفدار دنیا از هم اکنون در دسترس است. بررسی ها و آمارها و ارقام نشان دهنده این موضوع مهم است که بازدید های خارجی این سایت به صورت صعودی در حال افزایش است.

با توجه به اهمیت روزافزون صادرات، برنامه ریزی های نمایشگاه سیزدهم به گونه ای است تا رایزن های اقتصادی، مسئولین اقتصادی وزارت امورخارجه  و تجار بین المللی معتبر در بالاترین سطح و تعداد دراین نمایشگاه حضور داشته باشند.

تلاش تمامی دست اندرکاران نمایشگاه سیزدهم معطوف به ایجاد بسترهای مناسب برای حضور حداکثری تمامی فعالان صنعت سنگ ایران است به نحوی که علاوه بر حضور کارخانجات فراوری و ماشین آلات، حداقل سی هزار تن سنگ کوپ دراین نمایشگاه حضور داشته باشد.