کلیپ حاج مصطفی نیکفر

کلیپ حاج مصطفی نیکفر
  • 1399-07-05
  • .
حاج مصطفی نیکفر از خیرین شهرستان محلات و شهر نیم ور و یکی از بنیانگذاران اصلی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران.