افزایش ۳۲ درصدی تعداد طرح‌های صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری خارجی

افزایش ۳۲ درصدی تعداد طرح‌های صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری خارجی
  • 1399-07-03
  • .
وزارت صنعت تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ ماهه اول سال ۹۹ را ۴۹ مورد اعلام کرد که نشان دهنده افزایش ۳۲.۴ درصدی این شاخص در سال جهش تولید است.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی بالغ بر هشتصد و پنجاه میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۷.۴ درصدی را ثبت نموده است. در آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در پنج ماهه اول سال 1399، تعداد اشتغال پیش بینی شده جواز های تاسیس صادره سیصد و بیست و دو هزار سیصد و هفتاد و یک نفر بوده و افزایش ۲۹.۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت نموده است.

در این مدت تعداد اشتغال مستقیم پروانه های بهره برداری صنعتی صادره چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه و هشت نفر با رشد ۳.۷ درصدی همراه بوده است و پروانه های بهره برداری حوزه معدن با دو هزار و دویست و بیست و هفت نفر رشد ۴.۵ درصدی داشته است.

طبق اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده جوازهای تأسیس صادره در پنج ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیون و هفتصد و شصت میلیارد ریال بوده و رشد ۳۱.۵ درصدی را ثبت نموده است.

همچنین میزان سرمایه گذاری محقق شده پروانه های بهره برداری صادره در این مدت سیصد و بیست و شش هزار میلیارد ریال و افزایش ۶۹.۹ درصدی داشته است

بنابراین گزارش در پنج ماهه اول سال جاری هزینه عملیات اکتشاف گواهی های کشف معدنی با حدود چهارصد و نه میلیارد ریال رشد ۶۱.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

* ایلنا