سهم ایمیدرو ۳۰ درصد کل استخراج مواد معدنی

سهم ایمیدرو ۳۰ درصد کل استخراج مواد معدنی
  • 1399-02-15
  • .
مدیر معادن سازمان ایمیدرو: سهم ایمیدرو از کل مواد معدنی استخراجی با احتساب شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی مس حدود ۳۰ درصد است.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، «امید امامی» افزود: براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت میزان استخراج مواد معدنی سالانه کشور حدود چهارصد میلیون تن است و ایمیدرو هم حدود صد و بیست میلیون تن استخراج دارد.

گزارش های پیشین گویای آن است که از مجموع مواد معدنی استخراجی کشور، سهم مصالح ساختمانی شصت تا شصت و پنج درصد است.

امامی با بیان اینکه پروانه بهره برداری تعداد پانزده معدن به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران( ایمیدرو) است، گفت: تعداد بیست و یک معدن هم به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که همگی فعالیت دارند. 

براساس آمار سال 1397 وزارت صنعت، تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری در کل کشور ده هزار و چهارصد و چهار معدن بوده که از این رقم شمار پنج هزار و ششصد معدن فعال و بقیه غیرفعال است.

وی اضافه کرد: تمام معادنی که زیر نظر سازمان ایمیدرو استخراج می شوند در واقع دولتی است و بخش خصوصی یا تعاونی در آن مشارکت ندارند.

مدیر معادن سازمان ایمیدرو پیرامون برنامه واگذاری معادن تحت اختیار این سازمان گفت: براساس بند «ت» ماده سی و پنج قانون رفع موانع تولید، ایمیدرو باید معادن دراختیار خود را بوسیله فراخوان عمومی به روش استخراج و فروش در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

وی یادآور شد: اکنون روش یاد شده در تمام معادن ایمیدرو در حال انجام است و در سالهای آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

معادن کوچک مقیاس 

امامی در زمینه طرح احیای معادن کوچک مقیاس هم گفت: این طرح توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو در دست اجراست و در واقع این شرکت نقش تسهیل‌گر و هماهنگ کننده برای فعال سازی اینگونه معادن را ایفا می کند.

وی خاطرنشان ساخت: سازمان ایمیدرو به هیچ وجه قصد کسب مالکیت این بخش از معادن را ندارد.

به گزارش ایرنا، وجیه الله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پیش از این گفته بود، تهیه و تولید به نمایندگی از سوی ایمیدرو در زمینه اجرای طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی فعالیت می کند که از سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.

وی افزود: آمارها نشان می دهد تا سوم اسفند سال گذشته تعداد صد و چهل و پنج معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفت و سی و دو معدن فعال شده است.

براساس طرح یاد شده، پیش بینی شده در یک دوره پنج ساله پانصد معدن با میزان اشتغال بیست و پنج هزار نفر فعال شود.

* ایرنا