تبریک نمایشگاه سنگ ایران به دکتر نبئی

تبریک نمایشگاه سنگ ایران به دکتر نبئی
  • 1399-02-09
  • .
تبریک نمایشگاه سنگ ایران به دکتر نبئی

برادر گرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر  تقی نبئی

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان رییس جدید نظام مهندسی معدن کشور که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ های برجسته جنابعالی در صحنه‌های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسلامی است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.