صنعت سنگ ایران در سوگ رئیس

صنعت سنگ ایران در سوگ رئیس
  • 1399-01-03
  • .
ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. نمایشگاه بین المللی سنگ ایران این واقعه دردناک را خدمت خانواده محترم ایشان و تمامی اهالی صنعت سنگ ایران تسلیت می گوید.