توجه به احیای معادن متروکه

توجه به احیای معادن متروکه
  • 1398-12-13
  • .
مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: خوشبختانه در کشور اقداماتی برای فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط صورت گرفته است. به‌طور مثال در طرح احیای معادن کوچک و متوسط، فهرست تمامی این معادن تهیه و مواردی که متوقف‌شده بودند بررسی شده است.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، تعداد زیادی معدن در کشور وجود دارد که بنا به دلایل متعددی فعالیتشان متوقف‌شده و متروکه هستند.

باید با ریشه‌یابی در اینکه چرا این معادن با چنین معضلی روبه‌رو شده‌اند به احیای آنها توجه کرد. در بررسی علل متروکه شدن این دسته از معادن می‌توان به پایان یافتن ذخیره‌های معادن، بدهی مالی و خام‌فروشی معدنکاران اشاره کرد.

خوشبختانه در کشور اقداماتی برای فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط صورت گرفته است. به‌طور مثال در طرح احیای معادن کوچک و متوسط، فهرست تمامی این معادن تهیه و مواردی که متوقف‌شده بودند بررسی شده است.

درهمین راستا پیشنهاد داده شد معادنی که ذخیره‌شان تمام‌شده است دست به اکتشافات علمی‌زده و معادنی که ماده خام آنها ارزشی ندارد، دست به فرآوری بزنند. در این روند بیش از پانصد معدن در استان‌های معدن‌خیز کشور موردمطالعه قرار گرفت و برای صد و ده مورد آنها راهکار کوتاه‌مدت ارائه شد تا زودتر به نتیجه رسید.

تا امروز ده معدن راه‌اندازی شده و امیدواریم این آمار افزایش پیدا کند. در مرحله بعد قرار است که زیرساخت‌ها را برای مابقی معادن آماده کنیم تا بتوانیم آنها را نیز احیا کنیم.

ازآنجایی‌که معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف و محروم کشور واقع‌شده‌اند و هرکدام اشتغال و درآمد قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند بنابراین در رونق اشتغال تاثیر چشم‌گیری داشته و موجب توسعه بخش معدن کشور می‌شوند. امیدواریم با برنامه‌هایی که در کشور اتخاذ می‌شود بتوانیم به توسعه معادن کوچک و متوسط کمک کنیم.


علی اصغرزاده ـ مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- صمت