گزارش آماری دوازدهمین نمایشگاه سنگ ایران (3)

گزارش آماری دوازدهمین نمایشگاه سنگ ایران (3)
  • 1398-08-12
  • .
در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران 430 شرکت کننده و 6020 بازدید کننده حضور داشتند که از این تعداد بازدید کننده 86 نفر خارجی بوده اند.