نقشِ نورچشمی‌ها و امضاهای طلایی در واگذاری‌های پنهانی معادن

واگذاری بهره‌برداری از ۶ هزار معدن صحبت جدیدی نیست؛ مقام‌های دولت هم اذعان دارند که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صنعت در استان‌های مختلف پیاده شده است اما برنامه‌ی این روزها از حیث گستردگی واگذاری و حتی تغییر ضوابط ورود به مزایده، به کل متفاوت از گذشته است.

عرصه بر فعالین بخش خصوصی تنگ‌تر شده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران: فسادهای حاصل از سیاست‌های غلط اقتصادی، بخشنامه‌های متعدد، سیاست‌های ارزی، بر هم زدن رقابت، واگذاری‌های کارشناسی و بدتر از آن بازپس‌گیری‌های سیاسی است که به چرخه فساد در کشور کمک کردند. حاصل این وضعیت، رونق گرفتن کار سوءاستفاده‌گران است که تصویر کارآفرینان را خراب می‌کنند.

نقش ناچیز بخش‌خصوصی در معدن

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: درباره کل واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، باید گفت که این مهم تاکنون ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد دولت هرروز بزرگ‌تر شده و خود به مانعی برای خصوصی‌سازی تبدیل‌شده است.

تعداد: 3
جستجو