تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در شهر نیم ور

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی از پیگیری مراحل بین المللی شدن نمایشگاه سنگ محلات و نیم ور در دوره های آتی خبر داد.

تعداد: 1
جستجو