طرح احیای معادن کوچک در سه مقطع زمانی

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس: این طرح، بسترساز ایجاد نهضت فرآوری، نوآوری و کارآفرینی در بخش معدن بوده است.

تشکیل کمیته تخصصی برای تأمین مالی معادن کوچک از طریق بورس

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس از تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی تامین مالی معادن کوچک از طریق بورس خبر داد.

۱۴۳ معدن کوچک مقیاس احیا شد

طبق اعلام مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌ مقیاس، تا پایان بهمن امسال، ۱۴۳ معدن کوچک مقیاس احیا شده است.

نقش حاکمیتی شورای‌ عالی معادن

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس: اختیار مربوط به تعطیلی یا فعال‌سازی معدن را بخش حاکمیتی معدن یعنی همین شورا به عهده دارد. با توجه به اینکه نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد به همین خاطر تصمیمات آن معتبر است و می‌تواند حکم یک دادگاه را داشته باشد.

بخش خصوصی بازیگر اصلی معادن کوچک‌مقیاس

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس: از ابتدای سال جاری، با برگزاری جلسات مستمر با انجمن‌های تخصصی و خانه معدن استان‌ها، معادن کوچک مقیاس به تفکیک استان یا تفکیک نوع ماده معدنی موضوع فعالیت انجمن بررسی می‌شود.

لزوم واگذاری معادن آذربایجان‌غربی به افراد متخصص

استاندار آذربایجان‌غربی: معادن این استان باید به افراد متخصص و دارای صلاحیت واگذار شود و این امر باید در اولویت کاری مسئولان مرتبط قرار گیرد.

تعداد: 6
جستجو