قول بزرگان صنعت سنگ دنیا برای حضور در دوازدهمین نمایشگاه سنگ ایران

استفان چن مدیر نمایشگاه سنگ شویتو، بالویندر سینگ مدیر نمایشگاه سنگ جیپور هند، دیمیتری مدیانسوف رئیس انجمن سنگ روسیه، جیم هیب مدیر انستیتوی سنگ آمریکا و فلاویو مارابلی رئیس انجمن سنگ ایتالیا برخی از افراد شاخص صنعت سنگ دنیا بودند که از پاویون صنعت سنگ ایران در نمایشگاه ازمیر بازدید کردند و قول دادند در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در مهر ماه سال جاری در شهرستان محلات شهر نیم ور برگزار می شود شرکت کنند.

حضور گسترده شرکت های خارجی در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران: با توجه به مذاکرات و توافقات صورت گرفته با نمایشگاه ازمیر ترکیه و همچنین توافقات صورت گرفته با نمایشگاه ویتوریای برزیل، بانک توسعه و شرکت اپکس شاهد حضور گسترده تر شرکت های خارجی در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران خواهیم بود.

تعداد: 2
جستجو