همکاری معدنی ایران و امارات توسعه می‌یابد

تفاهمنامه همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات و خانه معدن در محل خانه معدن ایران با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، فرشید فرزانگان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات و اعضای هیات مدیره این دو تشکل بخش خصوصی منعقد شد.

تعداد: 1
جستجو