دانش‌بنیان‌های معدنی نیازمند حمایت مالی

برای داشتن یک شرکت دانش‌بنیان موفق نیز به عوامل مختلفی نیاز است که از جمله می‌توان به یادگیری، نوشتن ایده‌ها، تکرار در ویرایش، شناسایی آغازین پذیرنده‌ها، تهیه نمونه ساده از محصول، استفاده از مدل بوم ناب، تناسب میان محصول و بازار، تهیه و ایجاد مدل اولیه کسب‌وکار و پژوهش اشاره کرد. 

تشکیل کمیته تخصصی برای تأمین مالی معادن کوچک از طریق بورس

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس از تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی تامین مالی معادن کوچک از طریق بورس خبر داد.

ایجاد ۷ هزار شغل در بخش معدن

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس از فعال‌سازی صد و چهل و شش معدن کوچک مقیاس در سال گذشته خبر داد و گفت: طرح احیاء معادن کوچک مقیاس در سال گذشته علیرغم نوپا بودن طرح، با برخورداری از حمایت و مشارکت فکری و عملی بخش خصوصی خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی از ابتدای شکل گیری طرح تا کنون، موفق شد در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، با شناسایی تعداد چهار هزار و چهارصد و نود و شش معدن غیرفعال و قابل توسعه کوچک مقیاس در کشور، دو هزار و صد و سی فقره معدن را در قالب سیصد و شصت و چهار پروژه بررسی نموده و ضمن انجام اقدامات کلینیکی روی نهصد و هفتاد معدن غیرفعال، در نهایت ، صد و چهل و شش معدن کوچک مقیاس را در کشور احیا نماید و به تحقق بیش از نود و هفت درصد هدف گذاری سال گذشته دست یابد.

۱۴۳ معدن کوچک مقیاس احیا شد

طبق اعلام مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌ مقیاس، تا پایان بهمن امسال، ۱۴۳ معدن کوچک مقیاس احیا شده است.

تعداد: 4
جستجو