قانون عملیات بانکی بدون ربا ۳۹ سال بدون اصلاح

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: قوانین و مقررات در نظام بانکی به درستی اجرا نشده است، بخش نظارت بانک‌ها باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.

تعداد: 1
جستجو