نقشِ نورچشمی‌ها و امضاهای طلایی در واگذاری‌های پنهانی معادن

واگذاری بهره‌برداری از ۶ هزار معدن صحبت جدیدی نیست؛ مقام‌های دولت هم اذعان دارند که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صنعت در استان‌های مختلف پیاده شده است اما برنامه‌ی این روزها از حیث گستردگی واگذاری و حتی تغییر ضوابط ورود به مزایده، به کل متفاوت از گذشته است.

سامانه تجارت راهکاری برای مقابله با رانت و فساد

وزیر صنعت، معدن و تجارت: یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و حذف امضاهای طلایی، راه‌اندازی سامانه های الکترونیک به ویژه سامانه جامع تجارت است.

پنج دلیل تعطیلی معادن

معاون وزیر صنعت: برای حذف امضاهای طلایی، ضروری است که سیستم به طور کامل الکترونیکی و شفاف شود.

موانع و امضاهای طلایی حذف می‌شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: به دنبال حذف موانع و امضاهای طلایی هستیم.

وزارت صنعت، بنگاه سیاسی نیست

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت: باید امضاهای طلایی را کم کنیم تا مشکلات مردم کمتر شود که این امر به وسیله مردم و مجلس محقق می‌شود، وزارت صنعت بنگاه سیاسی و محفل جناح‌بازی نیست.

حسن قهرمانی: باید مراقب امضاهای طلایی بود

عضو هیات مدیره انجمن معدن داران: در بخش صنعت و معدن برخی مدیران دارای امضاهای طلایی هستند که اگر نظارت کافی روی عملکرد آنها وجود نداشته باشد ممکن است خطاهایی به وجود آید.

تعداد: 6
جستجو