دلیل تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل زمان بر بودن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار صنعتی توضیح داد.

فراخوان تکمیل پرسشنامه پایش فضای کسب وکار در سامانه بهین یاب

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری: در راستای ارزیابی، پایش و بهبود مستمر فضای کسب-وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت صفحه مربوط به پرسشنامه چالش‌های کسب وکار بنگاه‌های اقتصادی را به منظور دریافت نظرات فعالین تولیدی و تجاری و صاحبنظران حوزه صنعت، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب ایجاد نموده است.

تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت: سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط‌زیست تدوین شده است.

هر ساعت 68 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت: میزان نقدینگی در سالهای 1396 و 1397 به­ترتیب معادل 1529 و 1882 هزار میلیارد تومان بوده که نشان می­دهد در سال 1397 معادل 353 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.

تعداد: 4
جستجو