اجرای قانون جدید چک راه حلی موثر در کاهش پرونده‌های قضایی

اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد.

تعداد: 1
جستجو