نوک تحریم ها متوجه تجارت خارجی ایران است

رئیس سازمان توسعه تجارت: همیشه نوک تحریم ها متوجه تجارت خارجی و فرآیندهای تجاری ایران بوده است؛ چراکه صادرات و واردات همیشه رگ حیاتی تجارت بوده و به خصوص در شرایط فعلی، گردش ارز احیاگر تجارت خارجی است.

صادرات به عراق ۵۹ درصد افزایش یافت

میزان صادرات ایران به عراق طی 9 ماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 59.17 درصد و از لحاظ ارزشی 48.70 درصد افزایش یافته است.

تعداد: 2
جستجو