سنگ ایران به سمت بازار جهانی

سنگ ایران به سمت بازار جهانی

بازار سنگ را به نفع ترکیه خالی نکنیم

این کارشناسان با اشاره به تجارب کشورهای موفق دنیا مطرح می‌کنند، کشورهایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که در این حوزه مزیت نسبی دارند، حدود ۵۰ درصد دست به خام‌فروشی زده و توانسته‌اند نیازهای بازار جهانی را تامین کنند.

ظرفیت معدن بالقوه است

کارشناس معدن: برای رشد جایگاه معدن باید چالش‌ها را بررسی کرد. در این روند باید ببینیم در صادرات مواد معدنی چه رتبه‌ای داریم و بازار جهانی چند درصد به تولید مواد معدنی ایران وابسته است. در این زمینه نقش دولت، مجلس و نهادهای دولتی مهم است.

دولتی بودن، اصلی ترین مشکل صنایع ما

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس: در حال حاضر به علت قدیمی بودن ماشین آلات فراوری سنگ در کشور، بازارهای جهانی به دنبال سنگ خام ایران هستند و راه کار حل مشکل صادراتی امروز کشور همکاری با سرمایه گذاران خارجی دارای برند و بازار جهانی برای تولید همگام و هماهنگ با بازارهای جهانی است.

تعداد: 4
جستجو