تعرفه شرکت در نمایشگاه

 

خدمات

مبلغ هر متر(ریال)

مشخصات غرفه

 

 1

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت، برق مجاز،کتیبه سردرب غرفه ،درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.190.000

غرفه داخلی یک طرف باز همراه با تجهیزات 

 

 2

فضای نمایشگاهی، پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ،اینترنت، برق مجاز، کتیبه سردرب غرفه ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.390.000

غرفه داخلی دو طرف باز همراه با تجهیزات

 

 3

فضای نمایشگاهی ، اینترنت، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.490.000

غرفه داخلی سه یا

چهارطرف باز بدون تجهیزات

 

 4

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.300.000

فضای داخلی دو طرف باز بدون تجهیزات

 

 5

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، برق مجاز و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 1.100.000

فضای داخلی یک طرف باز بدون تجهیزات

 

 6

فضای نمایشگاهی، اینترنت، درج اطلاعات درکتاب نمایشگاه، تخلیه و بارگیریسنگ خام در محل نمایشگاه، حداقل 2 عدد سنگ کوپ و حداکثر 4 عددبرای هر 50متر مربع) سایز:ارتفاع50-180 عرض 90-200 طول 200-340 و فاقد هر گونه نوشته و تنها لوگوی شرکت( فاقد فضای سر پوشیده می باشد) در صورت نیاز به چادر هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.

 690.000

فضای باز سنگ خام (کوپ) 200 تا 250متر10%  تخفیف

250 تا 300 متر 15% تخفیف

300 متر به بالا 20% تخفیف

 

 7

فضای نمایشگاهی، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت ، برق مجاز، و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

 750.000

فضای باز غرفه ماشین آلات 

 

 8

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز ،پانل های اطراف، یک عدد میز و دو عدد صندلی،کتیبه سر درب

125 یورو

غرفه داخلی برای شرکت کنندگان خارجی 

 

 9

فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه ، برق مجاز

55 یورو

غرفه فضای باز برای شرکت کنندگان خارجی 

 

 

 10

متراژ چادرها شامل : 4×3 عرض، 5×5 عرض، طول مضربی از 5×10 عرض،طول مضربی از 5×15 عرض، طول مضربی از 5×20 عرض

 750،000

فضای سرپوشیده اضافی (چادر) در فضای باز

 

 

سالن.........، شماره غرفه..................، متراژ............مترمربع، 100 % کل هزینه مبلغ... ........................... + 9% مالیات

بر ارزش افزوده............. ................. ریال طی سند واریزی به حساب  1425082406 و شماره شبا

40180000000001425082406 و شماره کارت5859837001139027 بانک تجارت به نام شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

محلات- نیم ور می باشد.

 

شرایط پرداخت : 

غرفه داران جهت پرداخت غرفه  ، باید 40 % از هزینه خرید غرفه را تا 48  ساعت بعد از دریافت فاکتور پرداخت کنند و 60% الباقی را تا تاریخ 1./07/98 پرداخت نمایند در غیر اینصورت مجری برگزاری می تواند غرفه را به شرکت دیگری واگذار نمائید .

شرایط انصراف:

  • اعلام انصراف قبل از 98/06/01 ، به صورت مکتوب به همراه تاییدیه و دریافت نام مذبور، عودت مبلغ پرداختی با کسر 50 % هزینه غرفه به غرفه دار.
  • اعلام انصراف بعد از98/06/01 مستلزم پرداخت کل هزینه غرفه به برگزار کننده خواهد بود.(بدیهی است اخذ غرفه پس از این تاریخ شامل عودت هزینه نمی شود)

اینجانب ............................ مدیر عامل/ نماینده تام الاختیار شرکت........................................................................با اطلاع کامل ،پذیرش و رویت کلیه بند های ذکر شده در قرارداد فی ما بین و تعهد اجرای قوانین و مقررات و همچنین شرایط عمومی نمایشگاه فوق،(با تائید تمام موارد ذکر شده در مفاد این قراردادو با تائید تمامی 17 صفحه قرارداد نمایشگاه) نسبت به ثبت نام اقدام می نمایم.

نام و سمت متقاضی                                      تاریخ                                                  مهر و امضاء